Dokumenty

Mogę przygotować dla Twojej firmy dokumenty związane z IT i Bezpieczeństwem (procedury, polityki, standardy, instrukcje, procesy, itd.):

przygotowałem, konsultowałem, wdrażałem, analizowałem, itd. wiele dokumentów związanych z praktycznie wszystkimi obszarami IT i mogę służyć pomocą, lub konsultacjami w tym zakresie